• ganoderma ganoderma-text KÍNÁBAN MÁR TÖBB EZER ÉVE
  RENDKÍVÜL HATÉKONY
  GYÓGYNÖVÉNYKÉNT TARTJÁK SZÁMON.
  OLYAN GYÓGYNÖVÉNY,
  MELYNEK NINCS MELLÉKHATÁSA
  MÉG HOSSZÚ TÁVÚ HASZNÁLAT UTÁN SEM.
  JAVÍTJA A SZERVEZET ÁLTALÁNOS
  ÁLLAPOTÁT, ÖNGYÓGYÍTÓ KÉPESSÉGÉT.
 • ganoderma ONE DRAGON MODELL A TERMELÉSTŐL AZ ÉRTÉKESÍTÉSIG
  A TELJES FOLYAMATOT
  A VÁLLALAT TARTJA KÉZBEN.
 • ganoderma VÁLTSD VALÓRA AZ
  ÁLMAIDAT A DXN-NEL!
  RAGASZKODJ
  AZ EGÉSZSÉGEDHEZ!
  LÉGY ANYAGILAG
  FÜGGETLEN!
  ÉLJ MAGASABB
  ÉLETSZÍNVONALON!
  VALÓSÍTSD MEG
  ÖNMAGAD!
CSATLAKOZZON
MOST!

Visszahívunk!

Ha úgy érzed, hogy inkább személyesen szeretnél erről az üzletről velem, vagy munkatársaimmal beszélni, add meg a
Nevedet:

 

Kérlek a telefonszámod mellett add meg az országod kódját (amennyiben nem Magyarországon élsz)!

telefonszámodat:

 

vagy Skype elérhetőségedet:

 

vagy e-mail címedet:

 

és írd be a képen látható feliratot!

captcha
Kérek egy újat!

 

 

Hírlevél feliratkozás

Keresztnév:

E-mail:

Termékismertető   Üzleti lehetőség

Írja be a képen látható feliratot!

captcha
Kérek egy újat!

Forgalmazói SzabályzatÉrvényes: Magyarország területén

2012. január 1-től visszavonásigMEGHATÁROZÁSOK


A DXN Forgalmazói szabályzatban, amennyiben a szövegkörnyezet

másként nem indokolja, a következő rövidítések és kifejezések az

alábbiakat jelentik:


"Forgalmazó"

A DXN Forgalmazói szabályzat értelmezésében az személy, aki a jelen

szabályzat 1. pontjának megfelelően jelentkezett, és jelentkezését a

DXN elfogadta


"DXN"

DXN Marketing Sdn Bhd


"EDC"

Executive Diamond Council, Ügyvezető Gyémánt Tanács


"PV"

Point Value, Pontérték


"PPV"

Personal Point Value, Személyes pontérték


"Termék" vagy "Termékek"

Termék, melyet a DXN gyárt, vagy a DXN nevet viseli


"SCN"

Show Cause Notice, azaz Magyarázatkérő levél


"Szponzor"

Meglévő forgalmazó, aki új forgalmazót léptet be a hálózatba, és

akinek a neve szponzorként fel van tüntetve az új tag jelentkezési

lapján


"SV"

Sales Value, Eladási érték


Amennyiben a szövegkörnyezet másként nem indokolja, illetve az állítás

nem mond ellent az említett szövegkörnyezetben foglaltaknak, a következő

értelmezéseket kell alkalmazni:


a) A pontokra, illetve alpontokra történő hivatkozás a jelen DXN-

szabályzat pontjaira és alpontjaira való hivatkozást jelenti;


b) A DXN Forgalmazói szabályzatra, az Etikai kódexre, a DXN

Marketingtervre és ezek bármely rendelkezésére, a szövetségi vagy

állami törvényi szabályozásokra történő hivatkozás, azok

módosított, javított vagy ismételten érvénybe léptetett tartalmára

vonatkozik;


c) Személyekre történő hivatkozás alatt bármely jogi személy vagy a

partneri viszony érthető;


d) A férfiakra utaló kifejezések ugyanúgy értelmezendők a női és

nemileg semleges kifejezésekre, illetve fordítva;


e) Az egyes számú szavak magukban foglalják a többes számú

megfelelőket és fordítva;


f) A klauzulák fejlécei csak a hivatkozások megkönnyítésére

szolgálnak, és nem befolyásolják a szabályzat értelmezését,

továbbá


g) bármelyik félre történő hivatkozás magában foglalja a cím

jogutódját és a rá vonatkozó jogokat.


1. Forgalmazói jelentkezés


1.1 Forgalmazónak csak a 18. életévüket betöltött személyek

jelentkezhetnek.


1.2 A DXN forgalmazói státusz megszerzéséhez a jelentkezőnek ki

kell töltenie és alá kell írnia a jelentkezési lapot, illetve

visszavonhatatlanul beleegyezését kell adnia, hogy minden esetben

betartja a DXN Forgalmazói szabályzatban, az Etikai kódexben,

illetve a DXN Marketingtervben foglaltakat, valamint ezeknek

minden vezérelvét, beleértve bármilyen időközbeni változtatást

vagy kiegészítést. Minden jelentkezést a DXN jogosult elbírálni. A

kitöltött jelentkezési lap a helyi képviselőnél, leányvállalatnál vagy

bármelyik irodában leadható, ahol ezután egy blokk és egy

ideiglenes kártya kerül kiállításra. Az ideiglenes kártya addig

érvényes, ameddig a hivatalos kártya elkészül és a DXN

engedélyezi a tagságot.


1.3 A forgalmazónak tilos valótlan vagy pontatlan információt

benyújtani a DXN felé. A forgalmazó köteles tájékoztatni a DXN-t

személyes adataiban beálló bármilyen változásról. A DXN

fenntartja a jogot, hogy azonnali hatállyal megszüntesse annak a

forgalmazónak a jogkörét, aki valótlan vagy pontatlan adatot

közöl.


2. Forgalmazói státuszok


2.1 Jelentkezés a következő forgalmazói státuszokra adható be:


a) Európában, vagy bármely európai regisztráció esetén, férj és

feleség regisztrálhat társtagként közös törzsvásárlói kóddal,

vagy külön, saját törzsvásárlói kóddal. Minden esetben a férj

és a feleség csak és kizárólag a házastársa alá regisztrálhat.


b) Ha a férj vagy a feleség DXN forgalmazónak jelentkezik

azután, hogy házastársa már korábban DXN forgalmazó volt,

a későbbi regisztráció érvénytelenné válik, és a vonal átkerül a

régebben regisztrált házastárshoz. Amennyiben a két tag a

hálózatba lépés után házasodik össze, mindketten

megtarthatják saját kódszámukat.


c) Társas vállalkozás nem jelentkezhet DXN forgalmazónak.

Ugyanakkor egy ? már meglévő ? forgalmazó a forgalmazási

jogot átruházhatja egy vállalatra, a DXN írásos engedélyével.


3. Feltételes, életre szóló forgalmazói státusz


3.1 A DXN forgalmazói megállapodás egy életre szól, nem szükséges

évente megújítani, feltéve, ha a forgalmazó minden naptári évben

legalább egy (1) személyes vásárlást végrehajt. Mennyiségtől

függetlenül személyes vásárlásnak minősül bármely termék

vásárlása, amelynek pontértéke van (PV), és a forgalmazó saját

nevében történt.


3.2 A fenti feltétel nem teljesítése esetén a forgalmazói jogviszony

értesítés nélkül megszűnik tárgyév december 31-én. Bármiféle

visszahelyezés a tárgyév január 1. és március 31. között történhet

egyszeri blokk kibocsátásával, ha a következő feltételek

teljesülnek.

a) A forgalmazó elérte a bónuszra jogosító minimális havi PPV-t

b) a visszahelyezést hitelesítette az EDC, és a jóváhagyta a DXN

menedzsmentje.


3.3 Azoknak az új tagoknak, akik október 1. és december 31. között

csatlakoznak, a lejárati idő a következő év december 31.


3.4 Az a forgalmazó, akinek jogviszonya megszűnik, újraregisztrálhat

új forgalmazóként ugyanazon vagy másik szponzor alá, viszont új

belépőnek számít, és elveszíti korábbi hálózataihoz való

jogosultságát.


3.5 A visszahelyezés a DXN-menedzsment jóváhagyása után válik

érvényessé. Más szóval, a visszalépés nem lesz visszadátumozva.

Az esetleges megszüntetés utáni vásárlások felhalmozódnak és a

marketingterv alapján a visszahelyezés hónapjában kerülnek

rögzítésre.


3.6 A forgalmazó, aki a fent említett türelmi időszakon belül nem

helyezteti vissza magát, nem tarthatja meg a régi hálózatát.


3.7 A forgalmazó forgalmazási joga felfüggesztésre kerül, ha (ő vagy

házastársa/partnere/ társa / vagy a cég, illetve felhatalmazottja)

közvetlenül vagy közvetetten érintett akármelyik alábbi kizáró

tényezőben:


a) Szponzori tevékenysége nem megfelelő vagy érvénytelen;


b) Az eladási ár megváltoztatása a DXN előzetes jóváhagyása

nélkül;


c) Más direkt értékesítési cégben vagy a DXN-nel konkurens

cégben való érdekeltség;


d) A DXN Forgalmazói szabályzat, az Etikai kódex, a DXN

Marketingterv, illetve ezek rendelkezéseinek megszegése;


e) Olyan tevékenység, amely a DXN-re negatív hatással van,

vagy annak hírnevét negatív irányban befolyásolja;


f) Más ország termékeinek forgalmazása vagy értékesítése egy

olyan ország piacán, ahol a DXN-nek már kialakult piaca van;


g) DXN-termékek leszállítása, forgalmazása vagy értékesítése

egy olyan országból egy másikba, ahol van DXN-képviselet, a

DXN írásos engedélye nélkül;


h) Valótlan állítások a termékekkel

Marketingtervvel kapcsolatban.


4. Regisztrációs díj


A regisztrációs díj összegét a DXN állapítja meg. Ez az összeg

bármikor változhat, és azonnal hatályba lép a hivatalos közlemény

kiadásával.


5. DXN-kezdőcsomag


A regisztrációkor minden forgalmazó kap egy DXN-kezdőcsomagot. A

kezdőcsomag, üzleti okmányok vagy reklámanyagok pénzbe kerülnek,

de ez nem szolgáltatói vagy franchise díj, kizárólag ezen anyagok

gyártási és disztribúciós költségét tartalmazzák. A kezdőcsomag, üzleti

okmányok vagy reklámanyagok megvásárlása után nem jár sem PV,

sem SV, sem pedig jutalék vagy bónusz. A forgalmazók vásárolhatnak

további kezdőcsomagokat, amelyeket eladhatnak az új belépőknek, de

csakis a DXN által meghatározott áron. Tilos a csomagot haszonszerzés

céljából árusítani!


6. Termékek vásárlása forgalmazóknak


A termékek készpénzzel vagy más, a DXN

módszerrel vásárolhatók meg a DXN-től

képviseletektől. A DXN minden hónap végén

forgalmazóknak. A hónap vége után történő

visszadátumozni.


7. Jogosultság havi bónuszra


7.1 Havi PPV fenntartása egy forgalmazónak kizárólag egy (1)

országban szükséges a bónuszra és jutalékra való jogosultsághoz.

A bónusz értéke a marketingterv alapján kerül kiszámításra, ha a

forgalmazó elérte a szükséges PPV-t.


7.2 A DXN fenntartja a jogot, hogy a kifizetett bónuszból utólag

levonjon a következő esetek alkalmával:


a) A terméket visszaváltották a DXN árvisszatérítési

politikájának megfelelően, vagy a helyi képviselet kérte a

kivételes bánásmódot;


b) A terméket visszaváltották a helyi képviseletnél a törvényben

előírtak szerint;


c) Lopott vagy tisztességtelen módon megszerzett áru esetén.


8. Ellentmondás a havi bónusz kapcsán


Bármilyen ellentmondás esetén a számla dátumától számított 30 napon

belül írásban kell értesíteni a DXN-t a problémáról. Ezen időszak után

a számla véglegesnek tekintendő, és a DXN semmilyen reklamációt

azzal kapcsolatban nem fogad el.


9. Bónuszok, jutalmak és előnyök felfüggesztése és megszüntetése


A DXN minden jogot fenntart arra, hogy visszatartsa, felfüggessze

vagy megszüntesse a forgalmazó bónuszát, jutalmait, jutalékát,

jogosultságát a következő esetekben:


9.1 A forgalmazó jogilag igazolt felmondást kap a DXN Forgalmazói

szabályzat, Etikai kódex, DXN Marketingterv előírásainak

megszegéséért;


9.2 A forgalmazó vizsgálat alatt áll a DXN által a DXN Forgalmazói

Szabályzat, Etikai kódex, DXN Marketingterv előírásainak

megszegésének gyanúja miatt;


9.3 A forgalmazó felelősnek találtatott a DXN által a DXN

Forgalmazói szabályzat, Etikai kódex, DXN Marketingterv

előírásainak megszegésében;


9.4 A forgalmazói jogkör átruházása folyamatban van;


9.5 Bármilyen más esetben, amennyiben a DXN szükségesnek találja.


10. A forgalmazó felelőssége


10.1 A forgalmazó független, és a saját felelősségére működik. A

forgalmazó nem DXN alkalmazott, így szigorúan tilos annak

kiadnia magát. Ezen kitétel megszegése fegyelmi eljárás

kezdeményezését vonja maga után.


10.2 A forgalmazó etikusan és szakszerűen képviseli a termékeket,

szolgáltatásokat és a forgalmazóvá válás lehetőségét.


10.3 Nem mutathatja be úgy a termékeket, és nem adhat olyan ajánlatot,

mely árban, minőségben és megbízhatóságban nem felel meg a

valóságnak.


10.4 Tilos alaptalan vagy félrevezető állításokat közölni a kereseti

lehetőségekkel kapcsolatban! Tilos a várható jövedelemre

bármilyen garanciát vállalni!


10.5 A forgalmazó nem csábíthat vagy késztethet másik forgalmazót

arra, hogy a DXN termékein kívül más termékeket vagy

szolgáltatásokat adjon vagy vegyen. A forgalmazó elfogadja, hogy

ennek a szabálynak a megsértése kijavíthatatlan kárt okoz a DXN-

nek, és hogy ilyen esetben a DXN a forgalmazó ellen megteszi a

szükséges jogi lépéseket.


10.6 Saját üzleti döntéseiért és költségeiért a forgalmazó felel.


10.7 A forgalmazó köteles betartani a DXN Forgalmazói szabályzat, az

Etikai kódex, és a DXN Marketingterv előírásait.


10.8 A forgalmazó személyesen felelős minden nemzeti, állami, városi

és helyi törvény és előírás betartásáért.


10.9 A forgalmazónak a törvények és előírások szerint kell működtetnie

vállalkozását, és nem végezhet olyan tevékenységet, amely

szégyent hozhat magára vagy a DXN-re.


10.10 A forgalmazó nem tehet olyan ígéretet jövendőbeli tagnak

és/vagy vevőnek, amely nem teljesíthető, továbbá nem

szolgáltathat hamis vagy megtévesztő információt.


11. Területi korlátozás/kizárólagosság


11.1 A forgalmazó nem rendelkezhet területi kizárólagossággal vagy

korlátozással, emiatt szigorúan tilos ilyet kijelentenie!


11.2 Szigorúan tilos ? a DXN írásos engedélye nélkül ? kifejezetten az

adott ország piacára készült termékeket más országban

forgalmazni!


12. Termékekkel kapcsolatos korlátozások


12.1 A DXN-termékeket szigorúan tilos élelmiszerboltokban, szuper- és

hipermarketekben, katonai üzletekben vagy vásárokon árusítani

vagy kiállítani!


13. Árusítási módok és eladási ár


13.1 Minden termék eladási árát a DXN határozza meg, és egyetlen

forgalmazó sem emelheti vagy csökkentheti az árakat, továbbá

nem változtathat a DXN-csomagoláson feltüntetett árakon sem.

Ennek megszegése a forgalmazási jogkör felfüggesztésével vagy

megszüntetésével jár.


13.2 A DXN fenntartja a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés

nélkül, bármikor megváltoztathatja az eladási árat, beleértve a PV-t

és SV-t is. Az új ár a hivatalos bejelentés után azonnal érvényes.


13.3 A DXN engedélye nélkül tilos a termékeket akciósan, ingyenes

ajándékként vagy promócióban terjeszteni, ha ez azt jelenti, hogy

azok a meghatározott árhoz képest más áron kerülnek értékesítésre,

kivéve, ha az akciót, árengedményt vagy ajándékozást a DXN

szervezte és hagyta jóvá.


14. Állítások a termékkel kapcsolatban


14.1 Tilos bármilyen gyógyászati állítást megfogalmazni a termékekkel

kapcsolatban, vagy azt meghatározott betegség gyógyítására

ajánlani, mivel ezek azt sugallják, hogy a termék gyógyszer, és

nem kozmetikai szer vagy étrend-kiegészítő. Semmilyen

körülmények között nem állítható a termékekről, hogy bizonyos

betegségek kezelésére gyógyszerként alkalmazhatók.


14.2 A forgalmazó a felelős bármilyen téves állításért a termékekkel

kapcsolatban, ami a forgalmazási jogok felfüggesztéséhez vagy

megszüntetéséhez vezethet.


14.3 Bár a DXN minden tőle telhetőt megtesz, hogy a termékek teljes

összhangban legyenek a rendkívül bonyolult és időről-időre

változó előírásokkal, egyik forgalmazó sem tehet olyan kijelentést,

hogy bármely terméket gyógyszernek minősített az Egészségügyi

Minisztérium vagy bármely más, kormányzati hatóság.


15. Helytelen szponzorálás és büntetése


15.1 Helytelen szponzorálás és büntetése

A helytelen szponzorálás a következő értelmezésekben tilos:


a) Olyan forgalmazó szponzorálása, aki már egy másik csoport

tagja


b) Olyan személy házastársának szponzorálása, aki már egy

másik csoportban forgalmazó.


15.2 Helytelen szponzorálás esetén a következő eljárás lép életbe:


a) A forgalmazási jogkör azonnal megszűnik, és az összes

helytelenül szponzorált forgalmazó visszakerül eredeti

szponzorához


b) Ha egy forgalmazó (A) házastársa (B) másik csoport tagjává

vált, akkor (B) forgalmazói (A) eredeti szponzoraihoz

kerülnek.


c) A büntetésről értesítést kap minden érintett.


d) A bónusz nem kerül kifizetésre.


15.3 Megbízás és annak következményei


Ha egy forgalmazó nem saját maga alatt hoz létre csoportot, és a

csoport fejlődésében érdekeltsége van, a forgalmazó jogköre

felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerül, és a megbízott révén

felállított csoport átkerül a szponzorához.


16. Más direkt értékesítési cégben való érdekeltség


16.1 Az a forgalmazó, aki elérte a Star Ruby fokozatot, sem

közvetlenül, sem közvetetten (beleértve a megbízást is) nem lehet

érdekelt más direkt értékesítési cégben vagy más tevékenységben,

amely negatív hatással lehet a DXN érdekeire. Ha egy forgalmazó

mégis így tesz, pozíciója azonnal megszüntetésre kerül.


16.2 Tilos akár közvetlenül, akár közvetetten más direkt értékesítési

céget vagy annak termékeit reklámozni, vagy annak toborozni,

vagy bármely más network marketing üzlethez csatlakozni, vagy a

DXN számára versenytársat jelentő cégek termékeit vagy

szolgáltatásait forgalmazni.


17. A DXN Forgalmazói szabályzat, Etikai kódex, DXN Marketingterv

előírásainak megszegése


17.1 Ha a forgalmazó megsérti a DXN Forgalmazói szabályzat, az

Etikai kódex, vagy a DXN Marketingterv előírásait, a jogköre

felfüggesztésre vagy azonnali megszüntetésre kerül.


17.2 A DXN vizsgálata közben, SCN kiállításakor vagy a fizetések

beszüntetéséről szóló értesítéskor a következő alkalmazandó:


a) A DXN megfeddheti vagy írásban figyelmeztetheti a

forgalmazót a DXN Forgalmazói szabályzat, az Etikai kódex,

ill. a DXN Marketingterv előírásainak megsértése miatt.


b) SCN kiállításakor a forgalmazónak 14 napja van arra, hogy

írásban magyarázatot adjon a vádakra. Ezt a DXN

megvizsgálja. A DXN fenntartja a jogot, hogy a végső

döntésig felfügessze a forgalmazó disztribúcióval kapcsolatos

minden tevékenységét (például rendelés, vásárlás, eladás,

tréning, promóciós tevékenység, bónusz, jutalék, előnyök).


c) Ha a forgalmazó a fenti időtartam alatt a kötelezettségének

nem tesz eleget, a DXN-nek joga van ? az általa megfelelőnek

tartott ? büntetést kiszabni.


d) Az összegyűjtött információ és a vizsgálat alapján a DXN

meghozza a végső határozatot az adott helyzet illetően,

beleértve a forgalmazói jogkör megszüntetését. A DXN

fenntartja a jogot, hogy hasonló esetben a szabályzat, a kódex,

vagy a marketingterv megszegését illetően, precedens alapon,

korábbi eset(ek) mintájára döntsön. Ezután értesíti a

forgalmazót a döntésről; a jogorvoslatok az értesítés dátumától

lépnek életbe.


e) A forgalmazói jogkör megszüntetése esetén a marketingterv

szerinti minden jövedelem elvész. Ezek után a személynek

szigorúan tilos bármiféle kapcsolatba kerülni a DXN

termékeivel, hálózataival vagy tevékenységével!


f) Az a forgalmazó, akinek így szűnik meg a jogköre, hat (6)

hónap után újra jelentkezhet tagnak, de a jelentkezés elbírálási

jogát a DXN fenntartja.


18. Kedvezményezett


18.1 A forgalmazó bármely, azonos nemzetiségű személyt megjelölhet

kedvezményezettként. Ha a jelentkezési lapon nem nevezett meg

kedvezményezettet, az a legközelebbi rokon lesz. Ha azonban ? a

forgalmazó halálát követően ? vita merül fel a kedvezményezett

személyével kapcsolatban, az illetékes bíróság feladata azt

meghatározni. A DXN fenntartja a jogot, hogy a bíróság végleges

határozatáig felfüggessze a jutalékok és bónuszok kifizetését.


18.2 Tilos másra átruházni bármilyen forgalmazói jogot a DXN írásos

engedélye nélkül! A felelősség átruházható, de a forgalmazó felel

azok ? hatályos törvények szerinti ? betartásáért.


19. A DXN tulajdonai


19.1 A DXN által biztosított vagy hozzá kapcsolódó logók, védjegyek,

terméknevek és minden más ingó és ingatlan kereskedelmi vagyon,

videokazetták, írószerek és nyomtatott anyagok a DXN tulajdonát

képezik. Ezeket ? a DXN előzetes írásos engedélye nélkül ?

használni vagy reprodukálni szigorúan tilos!


19.2 A promóciós anyagokat, beleértve a szórólapokat,

névjegykártyákat, tájékoztató füzeteket, könyveket stb. kizárólag

személyes úton lehet terjeszteni. Tilos közterületeken kiállítani,

tömegesen szétküldeni, postaládákba dobni stb., továbbá tilos

kéretlen faxként vagy e-mailként továbbítani!


20. Forgalmazói megállapodás


A DXN és a forgalmazó közötti megállapodás a DXN jóváhagyásával

jön létre.


21. Forgalmazási jogkör átruházása


A forgalmazási jogkör kétféleképpen ruházható át:


21.1 HALÁL


Ha a forgalmazó elhalálozik, forgalmazói jogai automatikusan a

kedvezményezettre szállnak. Ha nincs megnevezett

kedvezményezett, akkor az adott ország törvényei szerint kerül

kijelölésre. A DXN fenntartja a jogot, hogy az ügy lezárásáig

minden bónuszt és jutalékot felfüggesszen.


21.2 GYENGÉLKEDÉS


Ha a forgalmazó eléri a 65. életévét, vagy betegség miatt képtelen

tovább folytatni a forgalmazói tevékenységet, a DXN engedélyével

átruházhatja jogkörét egy általa megnevezett személyre vagy a

kedvezményezettjére.


22. Dupla regisztráció


22.1 Dupla regisztráció kiderülése esetén a DXN jogosult az újabb

kódszám ? további értesítés nélkül történő ? megszüntetésére.

Ezzel egyidőben a megszűnt kódszám alatti csoportok és az

akkumulálódott PV a régebbi kódszám alá kerülnek áthelyezésre.


22.2 Fegyelmi eljárás (felfüggesztés, tagság megszüntetése) indul azon

tagok ellen, akik a dupla regisztrációban bármilyen módon

érintettek.


23. Szponzorcsere


23.1 Szponzor cseréjét a DXN nem engedélyezi.


23.2 Ha egy forgalmazó ragaszkodik másik szponzorhoz, írnia kell a

DXN-nek a tagsága megszüntetése miatt, és várnia kell hat (6)

hónapot, mielőtt újraregisztrál másik szponzor alatt.


23.3 Ha valakinek elévült a tagsága, szintén újraregisztrálhat új

szponzor alá a 3. pontban meghatározott eljárást követve.


23.4 Tilos bármelyik forgalmazót közvetlenül vagy közvetetten

szponzorváltásra ösztönözni, rábeszélni vagy segíteni, beleértve a

pénzügyi vagy más juttatásokat, melyek a jelenlegi regisztráció

megszüntetésére és új szponzor alatt történő ismételt regisztrációra

bátorítanak. Az a forgalmazó, aki ilyen tevékenységben részt vesz,

a jogköre azonnali hatállyal történő felfüggesztésére vagy

megszüntetésére számíthat.


24. Áru visszavételi szabály


24.1 A DXN áruvisszavételi szabályzatának célja a forgalmazók

maximális elégedettségének biztosítása. Ez alapján az el nem adott

termékeket a DXN visszaveszi a vásárlás hónapjának 20. napjáig

az eredeti, forgalomba hozható állapotukban. Ez azokra a

termékekre vonatkozik, amelyek még a piacon vannak, azaz

gyártásuk folyamatos, az árjelölésük érintetlen, tiszták, bontatlanok

és általános állapotuk kifogástalan. A DXN fenntartja a jogot, hogy

elutasítsa bármelyik termék visszavételét, amely nem felel meg az

állapotbeli elvárásoknak. Visszaváltásnál ki kell tölteni az

áruvisszavételi adatlapot bármelyik DXN-képviseletben.


24.2 Azok a forgalmazók, akik meg akarják szüntetni a tagságukat,

visszaválthatják az összes, forgalomba hozható állapotban lévő

terméket bármelyik képviseletben.


24.3 A visszaváltott termékek esetében az SV-ből 85% kerül levonásra,

a bónuszból 80% és hozzáadódik még 5% kezelési költség.


24.4 A visszaváltott termékekkel a következő dokumentumokat kell

leadni:


a) Számla/blokk (eredeti példány);


b) Érvényes forgalmazói igazolvány;


c) Jogviszony-megszüntetési nyilatkozat


24.5 A DXN a visszajáró pénzt elszámoló csekken küldi vissza, miután

levonta a fent említett tételeket. A forgalmazó ajánlott levélben

vagy futárszolgálaton keresztül fogja megkapni azt a visszaküldés

napjától számított 30 napon belül.


24.6 Ajánlatos a túlrendelés elkerülése. A rendelés mennyisége a

forgalmazó valós adatokon nyugvó becslésén alapuljon.


25. Forgalmazói weblapszabályok


25.1 Ha a forgalmazó a weblapjáról közvetlen linket helyezne el a DXN

valamelyik weboldalára, ennek célját írásban jeleznie kell a DXN

felé, amely ezután elbírálja a kérelmet. A link ezután közzétehető.


25.2 Semmilyen, a DXN-hez, termékeihez vagy DXN-hez kapcsolódó

weboldal nem állíthat megalapozatlan jövedelmi és termékinformációkat.


25.3 A weboldal nem keltheti annak benyomását, hogy az a DXN

tulajdonában van, vagy hogy azt a DXN felügyeli.


25.4 Minden, a DXN-oldalra mutató linknél látható kell, hogy legyen,

hogy az oldalt független forgalmazó üzemelteti.


25.5 A forgalmazó weboldala nem tartalmazhatja a DXN-logót,

védjegyeit vagy termékeit. Bármilyen szöveg, ami a DXN-hez való

kötődésről szól, a DXN specifikációk szerint kell, hogy íródjon.


25.6 A forgalmazó teljes mértékben felelős a weboldal, esetleg nem

megfelelő használatáért, illetve tartalmáért. A 26. pont vagy

bármely alpontjának megsértése fegyelmi eljárást von maga után,

ami a forgalmazói jogkör felfüggesztésével vagy megszüntetésével

járhat.


26. Promóciós tevékenység és ösztönzési program


26.1 A forgalmazó köteles a vonatkozó szabályokat figyelembe venni

minden promóciós és ösztönző tevékenység végzésekor.


26.2 A DXN fenntartja a jogot, hogy a promóciós tevékenységből vagy

az ösztönzési programból bármikor kizárja azt a forgalmazót, aki

vizsgálat alatt áll, vagy SCN kerül(t) kiadásra vele kapcsolatban a

szabályzat megsértése miatt.


27. Jogviták intézése


Amennyiben a forgalmazót egy harmadik fél bármilyen jogi

szabályozás megszegésével vádolja a DXN tulajdonjogaival

kapcsolatban, vagy ha a forgalmazó bármilyen kárigény vagy per

alanyává válik, ami a DXN tevékenységével kapcsolatos, illetve

bármilyen jogi eset, ami közvetetten vagy közvetlenül a DXN-re,

illetve annak jó hírére negatív hatással van, arról a forgalmazónak

kötelessége a DXN-t haladéktalanul értesíteni. Szükség esetén a DXN

saját költségén megteheti a megfelelő lépéseket (beleértve, de nem

korlátozva a jogvitákra vagy békéltető tárgyalásokra), hogy megvédje

önmagát, jó hírét, ingó és ingatlan tulajdonait. A forgalmazó semmilyen

lépést nem tehet önállóan az ilyen jogvitákkal kapcsolatban, a DXN

előzetes írásos engedélye nélkül.


28. Általános üzleti etika


28.1 A DXN tagja a Direct Selling Association-nek (DSA) mind

Malajziában, mind a világ több más országában, és a DSA etikai

kódexe szerint működik. Az itt részletezett etikai irányvonalak

mellett a forgalmazóknak ajánlatos a DSA etikai kódexét is

tanulmányozni és az ott leírtaknak megfelelően végezni az üzleti

teendőket.


28.2 A forgalmazó elfogadja, hogy nem tesz semmilyen félrevezető,

tisztességtelen, pontatlan vagy becsmérlő kijelentést a DXN-ről,

annak termékeiről, szolgáltatásairól vagy üzleti tevékenységéről;

más cégekről (beleértve a versenytársakat), azok termékeiről vagy

üzleti tevékenységéről.


28.3 A forgalmazásban rejlő lehetőségek tárgyalásakor a forgalmazónak

azokra az állításokra kell szorítkoznia, amelyek a DXN által

terjesztett anyagokban megtalálhatók. Ezeket az állításokat és

kijelentéseket minden esetben a vonatkozó jogszabályokkal,

rendelkezésekkel és szabályozásokkal együtt kell értelmezni.


28.4 A forgalmazónak tilos azt állítani, hogy bárki, komoly erőfeszítés

nélkül profitálhat a rendszer nyújtotta lehetőségekből!


28.5 A forgalmazónak tilos logikátlan, félrevezető vagy valótlan

állításokat tenni a potenciális kereseti lehetőségekről!


29. A DXN jogai


A DXN fenntartja magának az összes jogot, hogy bármikor, előzetes

jelzés nélkül is megváltoztassa, kiegészítse vagy módosítsa a DXN

Forgalmazói szabályzatot, Etikai kódexet, Marketingtervet és azok

bármely rendelkezését, valamint hogy felfüggessze vagy megszüntesse

bármelyik forgalmazó jogkörét, amennyiben azt szükségesnek látja.

30. Mindig az angol változat a mérvadó

Jelen DXN Forgalmazói szabályzat valós jelentésének vagy bármely

lefordított verziójának értelmezésével kapcsolatos bizonytalanság

esetén mindig az angol verzió tekintendő mérvadónak.